Podlahové profily a příslušenství

Základní ceník podlahových profilů ke stažení ZDE

Co by jste měli vědět o terasových profilech a jaká je jejich údržba ?

Níže uvedené informace k materiálu WPC se vztahují na námi dodávané profily:

Stálobarevnost

 • i když mají WPC výrobky UV ochranu, jde o produkty vyrobené převážnou částí ze dřeva, a proto se mohou postupem času objevit nepatrné barevné odchylky následkem vystavení UV záření a vlhkosti. Tento barevný rozdíl se objevuje zejména v prvních měsících (dle počasí) po montáži. Čím větší obsah dřevin , tím větší je barevná rozdílnost.

 • u částečně zastřešených teras mohou být vlivem nerovnoměrného UV záření a působení deště barevné rozdíly zřetelnější.

 • při menším vyspádování terasy, než je doporučení výrobce, se mohou tvořit mapy od špatně odtékající vody.

 • jelikož jde stále o částečně přírodní produkt, můžou být prkna lehce barevně odlišná

Nedoporučuje se:

 • výrobci dřevoplastu zakazují používat výrobky z WPC jako nosné a podpěrné konstrukce či zábrany (vyvýšené terasy, balkony atd.) a nenese zodpovědnost za případnou újmu na zdraví či majetku způsobenou nedodržením tohoto zákazu.

 • WPC výrobky je zakázáno opatřovat laky, mořidly a barvami.

 • k čištění WPC výrobků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (ředidla, rozpouštědla)

Objemové změny:

 • u WPC dochází vlivem slunečního záření a výkyvů teplot k objemovým a rozměrovým změnám (prkno se rozpíná, smršťuje a může se kroutit). Tyto objemové a rozměrové změny mohou být viditelné v celé ploše terasy či plotu.

 • z tohoto důvodu je nutno dodržovat správnou dilataci mezi jednotlivými WPC prkny a plotovkami, dále také mezi prkny, plotovkami a jinými pevnými objekty (fasády, plotové sloupky atd.)

Nosnost terasového systému :

 • je konstruována na nosnost 450 KG / m2 na pevném podkladu - betonové desce

 • je ovlivněna podložím terasy. V případě zaizolovaných ploch je nosnost závislá na samotném podloží.

Uvedené záruky se nevztahují na :

 • opotřebení terasy běžným užíváním

 • fyzické poškozením uživatelem

 • nesprávným čištěním terasy

 • dodatečně upravené terasové plochy - neodborné kotvení vybavení terasy, následné doplnění světel, ohřívačů a nábytku.

 • nedoplacené a nepředané realizace

 • použitím neoriginálních komponent pro instalaci

 • profily , které nejsou namontovány v souladu s montážním návodem

 • kroucení terasových profilů z důvodu nestabilního podloží.

V případě uznání záruky bude poškozená část, kus vyměněn na náklady dodavatele bez nároku na další finanční odškodnění.

Údržba terasových prken z WPC

Terasová prkna z WPC nepotřebují žádné speciální ošetření, postačí pouze běžná údržba. Mytí terasy doporučujeme jednou ročně, nejlépe na jaře, terasu omýt horkou vodou s trochou jaru. V případě silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čisticí prostředek, poté opláchněte horkou vodou. Nepoužívejte k mytí prostředky na bázi ředidla! Všechny WPC produkty s povrchovou úpravou sanding ( kartáčovaný povrch ) je potřeba častěji udržovat. Na hladkém povrchu mohou být více patrné skvrny po dešti či zalévání květin, jelikož voda může obsahovat nečistoty a rozpuštěné minerály. Přesto, že má dřevoplast minimální nasákavost, může při grilování bez ochranné podložky dojít ke vzniku trvalých skvrn. Vyhýbejte se proto skvrnám od olejů, barev, krve, vína, inkoustu apod. Pokud už skvrna vznikne, snažte se ji vyčistit co nejdříve. Pro odstranění použijte houbičku na mytí nádobí nebo rýžový kartáč, čisticí prostředek a horkou vodu. V případě, že skvrna ihned nezmizí, proveďte čištění vícekrát po sobě. Pozůstatky některých skvrn mohou zmizet po několika týdnech vystavených UV záření. Pokud to bude, nutné použijte i jemnější brusný papír, kterým plochu přebrušte ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zabarvením, která postupem času zmizí. Objeví-li se vlhké skvrny (objevují se na místech s různou vlhkostí), můžete použít čištění rýžovým kartáčem a opláchnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem času zmizet působením UV záření. Výraznější rýhy a škrábance odstranit nelze, předcházejte tedy výraznějšímu poškození Vaší terasy. V případě jemného poškrábání a rýh, použijte jemnější brusný papír, kterým terasu přebrušte ve směru drážek či pískování. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zabarvením, která postupem času zmizí.

Předcházení trvalým poškozením - na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou ochrannou podložkou pod gril, abychom zabránili trvalému poškození žhavými uhlíky a mastnotou. Dále doporučujeme používat nábytek s ochrannými podložkami (např. na nohy zahradního nábytku), aby nedocházelo k tvorbě rýh a barevných čar. Důležité je udržovat prostor mezi prkny stále čistý, aby bylo zajištěno účelné odvodnění a odvětrávání terasy .

Stavební příprava a

montáž terasy okem odborníka


Pokládka dřevoplastové terasy vypadá na první pohled vždy velmi jednoduše, zdání však klame.

V první řadě je nutné si dobře rozmyslet, jak chceme, aby naše terasa vypadala. Nejlepší je se poradit s odborníky v oboru, případně se zahradním architektem. Ti by měli vyhotovit minimálně kladečský plán (nákres pokládky a konečného provedení) nebo v tom lepším případě 3D návrh. Tím budete mít mnohem lepší představu o celém díle po dokončení. Zároveň se od nich dozvíte, jak bude výstavba terasy probíhat. Proberou s Vámi jednotlivé kroky: stavební připravenost, pokládku.

Stavební připravenost

Nejdůležitější část z celé terasy. Sice ji po dokončení celé terasy již neuvidíte, ale je to stejné jako u každé jiné stavby: jaké základy - takový dům.

Proto není dobré na této části šetřit. Každý si zvolí ten nejpřijatelnější typ podkladu. Zde je možnost zvolit - štěrkové lože, betonový podklad nebo kovovou konstrukci.

Nejlepším podkladem pro terasu je betonová deska. Ta zajistí stálou rovinu a pevnost celé terasy. Sice je nákladnější a složitější při přípravách, ale to se investorovi vrátí při samotné pokládce jednotlivých profilů.

Další možnost má investor v poměrně levném, ale zato komplikovaném pokladu = štěrkové lože. Tento typ podkladu je velmi jednoduchý. Vytyčí se prostor budoucí terasy, zabetonují se obrubníky, vnitřní prostor se vysype kamennou drtí (štěrkem) a celá plocha se zhutní. Dobré je nechat takto připravenou plochu alespoň dva měsíce samovolně sedat a poté opakovat hutnění. Poté srovnat povrch do roviny a může se začít pokládat.

Poslední variantou jsou kovové rošty. Ne vždy se dají terasy pokládat na zem. Prostory pro terasu bývají dost často navrženy do stráně, v patře domu nebo částečném svahu. V těchto případech se musí vystavět kovová konstrukce, na kterou se nášlapná plocha položí. S tím máme nejlepší zkušenost. Je zaručena pevnost terasy a přesně připravené rozteče pro jednotlivé nosné profily. Zároveň se otevírají další možnosti pro vytvoření atypického prostoru s využitím všech možných zákoutí a vytvoření zástěny nebo jen zábradlí.

Založení terasy

Ve chvíli dobře připraveného podkladu, přichází na řadu založení podkladových roštů. Ty mají přesně stanové rozteče a je nutné je dodržet. Když se podíváte řemeslníkům pod ruku a přeměříte si je, musí Vám metr ukázat rozměr od 30 - 50 cm osově. Tento rozměr je stanoven jednotlivými výrobci dle použité technologie. Duté profily mají rozteč menší, kolem 30 cm, plné profily standardně 40 cm. Pokud se tyto rozteče nedodrží, může docházet postupem času k prohýbání podlahových profilů mezi jednotlivými nosiči. Dodavatel terasy na zákazníkovi poměrně jednoduše tímto krokem ušetří.

Na založení nosných profilů také záleží pokládka samotných prken. Čím přesnější je založení, tím jednoduší a rychlejší se samotná pokládka. Proto založení na štěrku je mnohem složitější a časově náročnější. Na betonové ploše je nutné použít gumové podložky, které zajistí průtok vody pod nosiči. Na kovové konstrukci není co podkládat, ta nám zaručuje ideální rovinu. Na druhou stranu je dobré nosiče minimálně po obvodu zakotvit ke konstrukci.

Pokládka podlahových profilů

Na připravené rošty položíme podlahový profil. Ten zakotvíme startovacími klipy nebo jej shora přišroubujeme k nosiči. Překontroluje se rovina (případně vyspádování) a zašroubujeme první řadu standardních klipů. Každý výrobce určuje mezeru mezi profily a proto by měl být každý montážník vybaven speciální měrkou od výrobce. Doporučujeme tyto podložky, protože Vám usnadní hlídat sbíhavost prken. Samotná pokládka podlahových profilů je dále stejná. Na poslední prkno použijeme opět startovací klip nebo prkno shora přišroubujeme a obvod terasy se v případě plných profilů jen zabrousí, případně jako u dutých profilů zalištuje.

Terasa je položena, nezbývá už nic jiného než si terasu vyzkoušet, nastěhovat zahradní nábytek a vychutnat si první kávu.

Tento postup montáže je pouze orientační a může se dle jednotlivých výrobců lišit.

Dále připravujeme kompletní sortiment stavitelných terčů.